CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

I, MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

1, Mục đích thu thập thông tin

Các thông tin này được sử dụng nhằm mục đích xử lý đơn hàng, tuyển dụng, tuyển hệ thống đại lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu thị trường, các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng, quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

2. Phạm vi thu thập thông tin

ARDILLA chỉ thu thập các loại thông tin cơ bản liên quan đến các cá nhân, tổ chức có hoạt động tương tác với ARDILLA như: truy cập website, gửi phản hồi sản phẩm, gửi mail tới hòm thư của website, các trang có liên kết với website.

ARDILLA cam kết:

  • Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập và cung cấp.
  • Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của Khách hàng.
  • Chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đã cung cấp cho ARDILLA, không sử dụng các thông tin của Khách hàng được biết đến theo các phương thức khác.

II. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thời gian lưu trữ thông tin không quá 90 ngày kể từ ngày xác nhận thông tin.

III, ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÍ THÔNG TIN CÁ NHÂN

ARDILLA chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của Khách hàng:

  • Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ ARDILLA theo yêu cầu của Khách hàng.
  • Người thực hiện việc chăm sóc Khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của ARDILLA.
  • Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của ARDILLA.
  • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình chào hàng, quảng cáo và chăm sóc Khách hàng, Khách hàng hoàn toàn có thể gửi yêu cầu dừng việc sử dụng thông tin theo cách thức tương ứng mà hoạt động chào hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng gửi tới Khách hàng.

IV, PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP NHẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng tùy từng thời điểm có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã cung cấp để đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền mà ARDILLA dành cho Khách hàng của mình.

V, CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1.Cách thức bảo mật thông tin

Việc bảo mật các thông tin do Khách hàng cung cấp được dựa trên sự đảm bảo việc tuân thủ của từng cán bộ, nhân viên ARDILLA, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, ARDILLA sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết. Tuy nhiên, do đặc điểm của môi trường internet, không một dữ liệu nào trên môi trường mạng cũng có thể được bảo mật 100%. Vì vậy, ARDILLA không cam kết chắc chắn rằng các thông tin tiếp nhận từ Khách hàng được bảo mật tuyệt đối.

  1. Trách nhiệm bảo mật thông tin của Khách hàng

Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ các thông tin theo yêu cầu của ARDILLA, đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, Khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến Khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. ARDILLA không chịu trách nhiệm khi thông tin Khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện ARDILLA là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng không truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính của ARDILLA, không ủng hộ việc xâm nhập, phá hoại hoạt động bình thường của trang và ứng dụng thương mại điện tử của ARDILLA. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

ARDILLA không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của Khách hàng nếu Khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.

  1. Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp

Mọi tranh chấp xảy ra giữa Khách hàng và ARDILLA sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.